Skip to main content

Over Pim Senior

Onze missie

Stichting Pim Senior is een kleinschalige zorgwoning voor mensen met een geheugenstoornis. Bij stichting Pim Senior wonen 56 mensen. Wij geloven dat kleinschaligheid in de zorg en een volwaardige plaats in een kleine (dorps)gemeenschap voor onze bewoners een goede plek is. Een plek waar huiselijkheid, ondersteuning op alle mogelijke gebieden en veel persoonlijke aandacht ervoor zorgen dat men zich veilig en uitgedaagd voelt om zich te laten zien.

Iedere bewoner wordt er gekend. Voor iedere bewoner zijn we op zoek naar de juiste benadering vanuit respect voor zijn/ haar mogelijkheden. Iedere bewoner wordt door middel van individuele aandacht uitgenodigd om zichzelf te laten zien. We slagen in onze missie wanneer veiligheid, speelsheid, ontspanning en inspanning voor iedereen op maat aanwezig is.

Organisatie 

Pim-Senior_organisatie

Hoe zien wij de toekomst?

De woning van Stichting Pim Senior is een plek waar men een nieuw thuis vindt. Het is een veilige en vertrouwde plek waar er voldoende ruimte is om zichzelf te vermaken en ontspannen. Er is voldoende ruimte om zich voort te bewegen en terug te trekken in een eigen appartement. Daarnaast is de woning zo ingericht dat de allerbeste zorg die men wenst geboden kan worden.
Binnen de woning wordt veel aandacht besteed aan de directe zorg voor de bewoners: voldoende ruimte voor 1 op 1 momenten door een ruime bezetting van gekwalificeerd personeel met een grote passie voor het werken met mensen met dementie. Er wordt gestreefd naar een eenduidige manier van werken zodat er zoveel mogelijk rust en structuur geboden wordt.
We willen een veilige en vertrouwde woonomgeving en daarnaast een zinvolle dagbesteding bieden aan deze groep mensen. Dit doen we met onze kleinschalige zorgwoning die is onderverdeeld in 8 woongroepen met een platte organisatiestructuur, lettend op de financiële middelen. Deze worden optimaal ingezet om aan de vraag te kunnen voldoen. We hebben specialisten zoals verpleegkundigen en een orthopedagoog in dienst en werken nauw samen met fysiotherapeuten, logopedisten en een ergotherapeut.

Pim-Senior-hoe_zien_wij_de_toekomst

Bekijk de digitale brochure

Bekijk de digitale brochure